Kan ni ge mig förslag på bra intensivläsprogram?

Jag önskar tips på intensivlästräningsprogram. Vi har en elev som har behov av att träna sin avkodning.

Svar:

Läs gärna först mer om strukturerad fonem-grafemkoppling på vår sida.
 
Här nedan kommer en uppräkning av några olika producenter som har material för intensivträning av kopplingen mellan fonem och grafem. Några av dem kräver en speciell fortbildning.

Ulrica Wolff har producerat ett material, WIP, Wolff intensivprogram.
WIP på Hogrefes webbplats

Wendickmodellen bygger på strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial för bland annat läsning och språkljud. 
Wendickmodellens webbplats

BRAVKOD är en träningsmetod för elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning. 

Madison läromedel har både datorprogram och annat övningsmaterial

Detsamma gäller för Maj-Gun Johansson program MG-programmen

Wittingmetoden är en metod som leder till ljudsäkerhet. Den används även vid ominlärning.

Programmet Lexia är mycket anpassningsbart efter elevernas olika behov.

Trädet Web är ett verktyg för läsutveckling som passar alla åldrar men även inom SFI och SVA undervisning.

Publicerat fredag 30 december 2022