Kan ni ge mig förslag på bra intensivläsprogram?

Jag ville ha ett tips på ett bra intensivt lästräningsprogram. Vi har en elev som har behov av att träna sin avkodning.

Svar:

Läs gärna först mer om strukturerad fonem-grafemkoppling på vår sida.
Strukturerad fonem-grafemkoppling på vår webbplats
 
Här nedan kommer en uppräkning av några olika producenter som har material för intensiv övning av kopplingen mellan fonem och grafem. Några av dem kräver en speciell fortbildning, särskilt Wittingmetoden.

Tidig intensiv lästräning (TIL) av Monica Dahlin, är en metod som bygger på ett tolvveckorsprogram.
TIL hos Natur & Kultur

Ulrica Wolff har producerat ett material, WIP, Wolff intensivprogram.
WIP på Hogrefes webbplats

Wendickmodellen bygger på strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial för bland annat läsning och språkljud. 
Wendickmodellens webbplats

Madison läromedel har både datorprogram och annat övningsmaterial
Madison läromedels webbplats

Detsamma gäller för Maj-Gun Johansson program MG-programmen
MG Läs- och skriv

Wittingmetoden är en metod som leder till ljudsäkerhet. Den används även vid ominlärning.
Wittingföreningens webbplats

Programmet Lexia är mycket anpassningsbart efter elevernas olika behov.
Lexias webbplats

I den finländska plattformen Lukimat, finns övningar på svenska i datorspelet Spel-Ett. Man kan ansluta sig kostnadsfritt till Lukimat.
Lukimats webbplats

LäraMera & Leripa har en mängd olika övningsprogram för olika specifika aspekter.
Leripas webbplats

Publicerat torsdag 16 april 2020