Kan ni ge förslag på böcker om CVI?

Kan ni ge förslag på böcker om CVI?

Svar:

Här kommer några förslag på böcker, avhandlingar och rapporter där du kan läsa mer om CVI.

Dennison, E. & Hall Lueck, A. (2006). (Reds). Summit on Cerebral/Cortical Visual Impairment. Educational, Family, and Medical Perspectives. New York: AFB Press.

Dutton, G. & Bax, M. (Reds). (2010). Visual impairment in children due to damage to the brain. London: Mac Keith Press.

Ek, U. (2000). Children with visual disorders: cognitive development, developmental disorders and consequences for treatment and counselling. Stockholms universitet.

Fellenius, K. (1999). Reading acquisition in pupils with visual impairments in mainstream education. Stockholm Institute of Education Press.

Jacobson, L. (1998). Visual dysfunction and ocular signs associated with periventricular leukomalacia in children born preterm. Stockholm.

Möller, M-L. (2008). Hur kan jag hjälpa min elev att se bättre? Visuell perception - Tips på vad man kan göra i klassen. De blindas vänner.

Nordberg, I. (2013). Jag måste ju klara skolan. En intervjustudie med sex ungdomar med cerebral synnedsättning. (Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå). Stockholms universitet: Specialpedagogiska institutionen.

Roman-Lantzy, C. (2007). Cortical Visual Impairment. An approach to Assessment and Intervention. New York: American Foundation for the Blind.
Publicerat torsdag 12 maj 2016