Kan man upprätta åtgärdsprogram utan föräldrars medverkan?

Kan man upprätta åtgärdsprogram utan föräldrars medverkan?

Svar:

Ja en skola kan alltid utarbeta ett åtgärdsprogram med åtgärder som rör undervisningen och lärmiljöerna även om man inte är överens med föräldrarna. Men Skolverket betonar i sina allmänna råd betydelsen av att eleven och deras vårdnadshavare är aktiva vid utarbetandet för att åtgärdsprogrammet ska vara framgångsrikt. I skollagen anges att eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Publicerat onsdag 3 oktober 2018