Kan man undanta hela den muntliga delen i engelska för en elev med selektiv mutism?

Vi har en elev som inte talar i skolan. Skriftlig kommunikation fungerar, men nu undrar vi hur vi ska göra vid bedömningen av de nationella proven.

Svar:

Det kan många gånger vara mycket svårt att locka elever med social fobi, selektiv mutism eller dylikt, att tala. Ni har kommit en bit på vägen genom att eleven erbjuder sig att svara skriftligt på den muntliga delen. Situationen hade ju kunnat vara den att eleven vägrat totalt.

Frågan är om det hade kunnat gå att komma ännu längre. Om den muntliga delen avser att komma in i en dialog där eleven är delaktig, kan man pröva att chatta. Då når man dessa aspekter, utan att eleven behöver vara i direkt muntlig kontakt med läraren. I detta fall kan man i så fall bedöma delaktigheten i chattkommunikation som likvärdig med talad kommunikation.

En annan fråga är vilken årskurs detta handlar om. Om det är årskurs nio, så blir ju konsekvenserna stora för eleven, om det inte blir godkänt i ett ämne där eleven eventuellt hade kunnat visa en mer rättvisande bild av sig själv genom det kommunikationsmedel som vi föreslog. Man kan överväga konsekvenserna med Barnkonventionen i åtanke.

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Det är också viktigt att läraren anpassar bedömningssituationerna för att ge alla elever möjlighet att visa vad de kan. Det går inte att kräva att alla elever ska göra på samma sätt. Bedömningsformerna kommer att se olika ut beroende på den enskild elevens behov och förutsättningar.

Om ni kan "pysa", det vill säga tillämpa undantagsbestämmelsen, måste avgöras lokalt.
Eleven måste ha en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur, och det är endast enstaka delar av kunskapskraven som kan bortses ifrån. 

Läs också mer om anpassningar vid nationella prov på Skolverkets webbplats.

Publicerat tisdag 7 juni 2016