Kan man bara använda undantagsbestämmelsen vid avgångsbetyg?

Kan man bara använda undantagsbestämmelsen vid avgångsbetyg?

Svar:

Undantagsbestämmelsen kan användas vid all betygssättning, även när terminsbetyget sätts, se 10 kap. 19-21 §§ skollagen (2010:800) om undantagsbestämmelsen i grundskolan.

Publicerat onsdag 15 september 2021