Kan jag tillämpa undantagsbestämmelsen inom vuxenutbildningen?

Kan jag tillämpa undantagsbestämmelsen inom vuxenutbildningen?

Svar:

Undantagsbestämmelsen kan tillämpas även inom vuxenutbildningen enligt 20 kap. 38 § skollagen (2010:800). "Om det finns särskilda skäl, får det vid betygssättningen bortses från enstaka kunskapskrav eller från enstaka delar av sådana krav. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas."
Publicerat onsdag 15 september 2021