Kan jag lära mig teckenspråk via webben?

Kan jag lära mig teckenspråk via webben?

Svar:

Det finns utbildningsaktörer som bildningsförbund, folkhögskolor och företag som anordnar kurser i svenskt teckenspråk som även lägger ut material på sina webbplatser.
En aktör som anordnar teckenspråkskurser på distans med digitala möjligheter är Västanviks folkhögskola. Läs mer om olika kurser på deras webbplats.
Västanviks folkhögskola.


Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har information om teckenspråk på sin webbplats.
SDRs webbplats

Stockholms universitet har ett svenskt teckenspråkslexikon som man hittar på deras webbplats.
Teckenspråkslexikon på Stockholms universitets webbplats

I SPSM:s webbutik finns flera material att beställa
Teckenspråk onlineVardagskommunikation
 
På följande externa webbplatser kan du få inspiration men också hitta material om tecken: 
BAM språktekniks webbplats

Hatten förlags webbplats

KenArtMedias webbplats

Publicerat onsdag 5 oktober 2022