Kan jag få förslag på läromedel för en flerspråkig elev på särvux, som är analfabet?

Kan jag få förslag på läromedel för en flerspråkig elev på särvux, som är analfabet?

Svar:

Ett webbaserat flerspråkigt material med många bilder och animeringar finns på Skolverkets webbplats och heter Lexin.
I Lyssna, läs och uttala av Astrid Frylmark finns övningar som tränar svenska språkets ljud och satsmelodi.
På förlaget Ndio finns flerspråkiga talande ordböcker på flera olika språk.
I vår söktjänst Hitta läromedel kan du göra sökningar enligt olika kriterier.
En viss läs- och skrivträning kan göras i naturliga sammanhang med hjälp av skrivprogrammet Skolstil.

Lexin på KTH:s webbplats

Publicerat torsdag 18 augusti 2016 Granskat torsdag 4 januari 2018