Kan jag få bidrag om jag studerar på folkhögskola eller studieförbund?

Kan jag få bidrag om jag studerar på folkhögskola eller studieförbund?

Svar:

Du som går en kort kurs på max 14 dagar och har en funktionsnedsättning eller är anhörig kan söka bidrag för kost, logi och resor.  Kursen ska syfta till att du som har en funktionsnedsättning får ökad kunskap om funktionsnedsättningen eller att du förbättrar dina möjligheter att delta i samhällslivet efter genomförd kurs. Är du anhörig ska kursen syfta till att du får ökad kunskap om funktionsnedsättning.

Publicerat fredag 16 oktober 2020