Kan jag få bidrag om jag deltar i särskild utbildning på komvux?

Kan jag få bidrag om jag deltar i särskild utbildning på komvux?

Svar:

Du som studerar inom särskild utbildning inom kommunal vuxenutbildning kan får bidrag för de timmar som du deltar i undervisningen eller på praktikplats.
Du kan inte söka det här bidraget om du under samma tid får studiestöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Du får heller inte ha hel sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Publicerat fredag 16 oktober 2020