Kan föräldrar ställa krav på att vi ska använda en viss metod i förskolan?

Vi har ett barn med autism, och föräldrarna vill att vi arbetar med en speciell metod.

Svar:

Det finns inget reglerat i författningar om att kommunen är skyldig att erbjuda en viss pedagogik eller behandling i sin verksamhet.
Kommunen väljer själv pedagogik för att efterleva skollag och läroplan för förskolan.
Intresseföreningen Sveriges habiliteringschefer har gjort en översikt av olika pedagogiska metoder för tidig intervention för barn med autism där man resonerar kring olika former av IBT(intensiv beteendeträning).

Diskussionen angående effekterna av IBT är pågående.

Allt stöd som man ger ett barn bör vara individuellt anpassat efter barnets behov, men också förankrat i vetenskaplig grund.

Publicerat torsdag 23 juni 2016