Kan folkhögskolor söka specialpedagogiskt stöd via Specialpedagogiska skolmyndigheten?

Kan folkhögskolor söka specialpedagogiskt stöd via Specialpedagogiska skolmyndigheten?

Svar:

Vi arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi bland annat genom specialpedagogiskt stöd och statsbidrag. Folkhögskolor kan söka bidrag för stödperson, merkostnader för insatser för studerande med funktionsnedsättning. Folkhögskolor kan även ansöka om pedagogiska insatser i undervisningen för studerande med funktionsnedsättning så kallat förstärkningsbidrag.

För folkhögskolekurser som är upphandlade av kommunen och därmed ingår i det offentliga skolväsendet, kan skolan vända sig till oss med en förfrågan om specialpedagogiskt stöd. Det specialpedagogiska stödet utgörs av stöd till personalen vid skolan i arbetet med elev eller elever med funktionsnedsättning.
För övriga kurser inom Folkhögskolan så som Allmän kurs och Särskild kurs
ger vi inte stöd, utan där får folkhögskolan höra med andra folkhögskolor hur de löser det specialpedagogiska stödet.
Folkhögskolor kan också under vissa förutsättningar söka statsbidrag från oss. Det finns en publikation om statsbidrag som kan beställas kostnadsfritt från vår webbshop.
För ytterligare frågor om bidrag kan skolan kontakta vår statsbidragsavdelning.

Alla kan kostnadsfritt beställa våra publikationer om att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med olika funktionsnedsättningar.

Förslag på länkar på vår webbplats:
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat måndag 6 augusti 2018