Finns det hjälpmedel i klassrummet för elev med hörselnedsättning som inte vill använda hörapparat i skolan?

Kan ett ljudutjämningssystem vara ett alternativ på hjälpmedel i klassrummet för elev med hörselnedsättning på ett öra och som inte vill använda hörapparat i skolan?

Svar:

När det gäller elev/barn med hörselnedsättning eller dövhet på ett öra behöver verksamheten se över sina förutsättningar utifrån:

  • Fysisk lärmiljö – akustik, placering, ljusförhållande, möblering
  • Pedagogik- Vad är det som ska läras ut? Vilka metoder och inlärningsmodeller har vi valt och varför? Hur skapar vi förutsättningar för kommunikation och delaktighet för alla individer?
  • Teknik- Vad kräver det pedagogiska arbetet för hörseltekniska lösningar? Stödjer tekniken pedagogiken?

För en elev med ensidig hörselnedsättning hjälper oftast ett ljudutjämningssystem i möjligheten att kunna lyssna och inte bara höra.  I val av vilken teknik som är mest lämplig behöver det föregås av att se över de fysiska förutsättningar likt ovan beskrivet samt hur det pedagogiska arbetet ska genomföras.

Att rekommendera vilket ljudutjämningssystem som är lämpligt är inte enkelt, utan vår rekommendation är att ta kontakt med flera aktörer på marknaden och be att få prova tekniken under en period och jämföra olika system med varandra för att komma fram till vilket som är mest lämpat för elevens behov och er undervisning.  Det finns flera olika svenska aktörer inom ljudutjämningssystem som du kan hitta om du söker på internet.

Det är viktigt att eleven är med i detta arbete och får uttrycka sina tankar och erfarenheter av att använda de olika systemen. Ta gärna stöd av er hörselpedagog i arbetet med att hitta rätt utrustning.

Ljudutjämningssystemen arbetar på olika sätt med att få ut ljudet jämnt i rummet och därför behöver ni prova olika system utifrån era akustiska förutsättningar.

Ett ljudutjämningssystem är gynnsamt även för fler elever i klassrummet samt att det sparar på lärarens röst.

Om eleven har föreskrivits hörapparat  för sin ensidiga hörselnedsättning bör ni ha en fortsatt dialog kring hur denne kan använda och vara hjälpt av hörapparaten i kombination med ljudutjämningssystem men även annan hörselteknik. Även här rekommenderar vi att ni tar stöd av er hörselpedagog  alternativt en kontakt med hörselvården.


 


 

Publicerat onsdag 15 april 2020