Kan en folkhögskola ansöka om bidrag för anpassning av läromedel för en deltagare?

Kan en folkhögskola ansöka om bidrag för anpassning av läromedel för en deltagare?

Svar:

Folkhögskolor kan söka bidrag för merkostnader som uppstår på grund av att en deltagare har en funktionsnedsättning. Bidraget kan omfatta kurstyperna allmän kurs, särskild kurs och korta kurser. SPSM kan till exempel ge bidrag för programvaror och hjälpmedel.  

 

 

Publicerat onsdag 21 oktober 2020