Kan en elev med rörelsehinder nå målen i Idrott även om de inte kan vara med resten av klassen i simhallen?

Kan en elev med rörelsehinder nå målen i Idrott även om de inte kan vara med resten av klassen i simhallen?

Svar:

När planeringen görs är det viktigt att eleverna blir delaktiga och tillsammans kommer ni fram till hur de ska få möjlighet att visa sina kunskaper i simning. För att de ska kunna få betyg ska de ha uppnått alla delar av kunskapskravet. I undantagsfall kan undantagsbestämmelsen tillämpas. 
Ni har också möjlighet att skicka in en förfrågan om specialpedagogiskt stöd.Förfrågan om specialpedagogiskt stöd

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 17 november 2017
Tillbaka till toppen