Kan en elev med rörelsehinder nå målen i Idrott även om de inte kan vara med resten av klassen i simhallen?

Kan en elev med rörelsehinder nå målen i Idrott även om de inte kan vara med resten av klassen i simhallen?

Svar:

När planeringen görs är det viktigt att eleverna blir delaktiga och tillsammans kommer ni fram till hur de ska få möjlighet att visa sina kunskaper i simning. För att de ska kunna få betyg ska de ha uppnått alla delar av kunskapskravet. I undantagsfall kan undantagsbestämmelsen tillämpas. 

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 17 november 2017