Kan en elev få betyg både från grundskolan och specialskolan?

Kan en elev få betyg både från grundskolan och specialskolan?

Svar:

Det är inte möjligt att få betyg från både gundskola och specialskola. Eleven ska ha betyg från grundskolan. Vid betygsättningen kan undantagsbestämmelsen tillämpas.
Publicerat torsdag 12 maj 2016