Kan en elev få betyg både från grundskolan och specialskolan?

Kan en elev få betyg både från grundskolan och specialskolan?

Svar:

Det är inte möjligt att få betyg från både gundskola och specialskola. Eleven ska ha betyg från grundskolan. Vid betygsättningen kan undantagsbestämmelsen tillämpas.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016