Kan elever få betyget C trots att man tillämpar undantagsbestämmelsen?

Kan elever få betyget C trots att man tillämpar undantagsbestämmelsen?

Svar:

Undantagsbestämmelsen kan tillämpas på alla betygsnivåer. Det är viktigt att diskutera med eleven om vilka anpassningar som är stöttande redan på planeringsstadiet så att eleven får det stöd som ger förutsättningar för att nå kunskapsmålen. Om ni gör bedömningen att muntlig framställning är enstaka delar av ett kunskapskrav och att funktionsnedsättningen inte är av tillfällig natur och att det dessutom är ett direkt hinder för att kravet inte kan uppfyllas så kan du använda dig av undantagsbestämmelsen. Det är nivån på de övriga delarna som avgör vilket betyg eleven får.
Publicerat onsdag 15 september 2021