Jag vill ha tips på filmer som handlar om AKK!

Vill ha tips på filmer på You Tube som handlar om AKK. Eller finns det filmer på er hemsida att visa? Ska ha dem till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet

Svar:

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) kan se ut på olika sätt, och användas på olika sätt. Se gärna våra sidor om AKK, där begreppen reds ut. Vi har också ett studiepaket om AKK. Där finns även filmer, man får också hela sammanhanget och kan fördjupa sig.

Här kommer en uppräkning rätt och slätt, över webbplatser, filmer och föreläsningar.
Om alternativ och kompletterade kommunikation på vår webbplats

Studiepaket AKK på vår webbplats

Kommunikationsgruppen i Växjö, som är en daglig verksamhet, har spelat in en film om kommunikation.
Kommunikation som daglig verksamhet på Youtube

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA) har spelat in en föreläsning om kommunikation. 
Kommunikation och Engagemang hos barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning på Youtube

Begripsam är ett projekt som handlar om kognitiv tillgänglighet. På en av deras träffar berättar Annika Johansson om hur det är att leva med en språkstörning.
Föreläsning om språkstörning på Youtube
 
KomHIT är en webbresurs som handlar om kommunikation i vårdsammanhang. Den bedrivs som ett samverkansprojekt mellan olika aktörer i Västra Götalandsregionen. 
 
Filmen Omgivningskontroll handlar om självständighet i hemmet.
Omgivningskontroll på Youtube
 
Till sist - en kort film på Youtube om fjärrkommunikation med ögonstyrning. Det är Tina som visar hur det går till!
Fjärrkommunikation med ögonstyrning på Youtube
 
 


Publicerat onsdag 21 oktober 2020