Jag undrar om något typsnitt är mer lättläst än andra.

Jag undrar om det finns något typsnitt som anses mer lättläst än andra? I Hoien och Lundbergs "Dyslexi" (2013) nämns att typsnitt med seriffer skall vara mer lättläst än andra typsnitt. Hur ser ni på det? Finns det forskning kring detta?

Svar:

Det finns forskning kring typsnitt, men inte mycket i den forskningen stöder att ett visst typsnitt är bättre än andra. Rent allmänt har man i stället landat i att det bästa typsnittet är det som passar läsaren, och då handlar det oftast om de vanligaste standard-typsnitten.

Artiklar i ämnet
Några olika försök har gjorts att ta fram nya typsnitt som ska passa bättre för personer med dyslexi. I Tidskriften Ny Teknik gjordes en genomgång år 2014 och i artikeln refereras till en del forskning.
Artikel om typsnitt i Ny Teknik 2014-11-18

Synskadades Riksförbunds (srf) har en skrift kring typografi och layout.

Regler att tänka på
I Arvsfondsprojektet Begriplig text har man gjort en sammanfattning i punktform, som är generella regler att tänka på:
  • Hellre kort än lång text
  • Luft mellan rader och stycken
  • Stort typsnitt, minst 12 punkter
  • Informativ rubrik och bild
  • Gärna punktlistor
  • Mellanrubriker eller fetstilta ingångar
  • Tydliga sammanfattningsrutor
Projektplats för Begriplig text
Publicerat torsdag 1 oktober 2020