Jag undrar hur jag skall göra med en synskadad elev i ämnet fysik?

Jag undrar hur jag skall göra med en synskadad elev i ämnet fysik?

Svar:

En elev med synnedsättning ska få samma möjlighet att nå målen som andra elever. Utifrån elevens förutsättningar ska anpassning ske. Det sker generellt genom ett mer konkret tillvägagångssätt med handfasta övningar, laborativa materiel och hjälpmedel. Som lärare behöver man i dialog med eleven höra efter hur liknande situationer lösts tidigare.
 
I vissa situationer behövs stöd av en person
I de situationer en elev inte själv kan avläsa eller hantera ett instrument, observera ett resultat eller genomföra alla laborationsmoment, går det att lösa genom att någon annan utför eller beskriver vad som sker och avläser mätresultat. Själva syftet med laborationen är ju inte avläsningen i sig utan att veta vad man ska göra och hur resultatet ska tolkas. När det gäller små föremål, behöver det inte vara något problem för en elev med synnedsättning. I vissa situationer kan eleven se dem genom förstorande hjälpmedel såsom förstoringsglas, lupp eller en läskamera. När det gäller instrument finns vissa hjälpmedel som har inbyggt tal till exempel måttband, skjutmått, vågar, termometrar, multimetrar. I vissa regioner kan syncentralen förskriva något av dessa som individuella hjälpmedel till eleven.

För ytterligare stöd kan skolan söka specialpedagogiskt stöd på SPSM:s webbplats.
Publicerat måndag 10 maj 2021