Jag söker relevant litteratur kring inkludering och delaktighet för barn i skolan.

Jag söker relevant litteratur kring inkludering och exkludering för barn i behov av särskilt stöd inom skolan.

Svar:

Vi rekommenderar två av våra FoU-skrifter. Du kan beställa dem kostnadsfritt från vår webbshop. Den första kom ut 2012 och handlar om delaktighet i teori och praktik. Den heter Där man söker får man svar. Man reder ut begrepp som undervisningskultur, kamratkultur och omsorgskultur. Dessa kulturer - förenklat - utgör den omgivning barnet befinner sig i. Mot den bakgrunden kan man sedan belysa delaktighetsaspekterna;
  • aktivitet
  • tillhörighet
  • tillgänglighet
  • samhandling
  • erkännande
  • engagemang
  • autonomi
Den andra skriften kom ut 2015, och heter Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. Den beskriver ett sätt att arbeta med delaktighet. Båda innehåller litteraturförteckningar.

Där man söker får man svar i vår webbshop
Publicerat onsdag 5 oktober 2016 Granskat fredag 3 mars 2017