Jag söker material som utvecklar skriv- och stavningsförmågan hos elever med dyslexi i årskurs 4 - 6.

Jag söker material som utvecklar skriv- och stavningsförmågan hos elever med dyslexi i årskurs 4 - 6.

Svar:

Här får du förslag på några material som kan utveckla skriv- och stavningsförmåga. Basläromedlet Zick Zack åk 4-6 finns hos förlaget  Sanoma utbildning.
Zick Zack åk 4-6 på Sanoma utbildnings webbplats

Skrivande pågår 4 och 5, böcker + digitala produkter finns hos förlaget Studentlitteratur.
Till Skrivande pågår på Studentlitteraturs webbplats

Boken om Svenska åk 4-6 som finns hos förlaget Liber.
Boken om svenska 4-6 på Libers webbplats

Det går att hitta fler material på  Hitta läromedel som är en söktjänst för specialpedagogiska läromedel.
Hitta läromedel på vår webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 4 januari 2018