Jag söker läromedel för nyanländ i grundsärskola med arabiska som modersmål.

Önskar tips på bra läromedel för relativt nyanländ arabisktalande elev med rätt till grundsärskola. Eleven är 13 år gammal, begränsad skolbakgrund, väl utvecklat talat modersmål samt läser, skriver och räknar lite på modersmålet, nivå motsvarande grundskola åk. 1-2. Söker bland annat passande matematikläromedel på arabiska. Appar är också av intresse.

Svar:

Det finns ett antal olika sökvägar och tjänster som kan vara till hjälp. Det är både enskilda förlag och olika samhällsinstitutioner som ger stöd.

Några förlag
Inläsningstjänst har en tjänst som heter Begreppa. Stödet där ges bland annat på arabiska och är kopplat till de största läromedelsserierna.

Lexin
Lexin är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Där hittar du lexikon på femton språk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Arabiska är ett av språken du kan välja.

Matematik
Mattecentrum är en ideell organisation som bland annat ger matematikstöd i form av räknestugor. De finns i många städer i Sverige. De har också en kostnadsfri digital tjänst, Matteboken där du kan få materialet på flera språk, bland annat arabiska.

Andra läromedel och appar
Vi vill också berätta om SPSM:s tjänst Hitta läromedel där du själv kan filtrera din sökning utifrån din elevs behov av anpassningar.

Tips och recensioner på appar för skolan hittar du på söktjänsten Skolappar.nu.
Publicerat fredag 22 april 2022