Jag söker en matematikbok med möjlighet till lyssning av text samt att skriva i med dator.

Jag efterfrågar en mattebok med möjlighet att lyssna på texten och att skriva i den med hjälp av datorn. Finmotoriken är så outvecklad, det finns koncentrationssvårigheter och eleven har inte kommit igång med läsning eller skrivning. Klassen jobbar med Eldorado 1A och 1B. Jag ser att den finns i ert sökregister, men kan inte på smakprovet se att man kan skriva i den.

Svar:

Många onlineböcker har en notismöjlighet där det går att skriva och spara.

För en helteknisk lösning finns det ett fåtal förlag som har matematik för årskurs 1-3, de flesta använder den tryckta matematikboken som de senare digitaliserar. Ett exempel är Favorit matematik av Studentlitteratur, som innehåller ett elevpaket, det vill säga bok plus digital produkt. Det går att få innehållet uppläst och streckade linjer finns att skriva på.

Vad gäller Eldorado 1A och 1B kan vi berätta följande: Den omarbetande upplagan av Eldorado innehåller en digital del. Det går tyvärr inte skriva direkt i boken men en länk ska finnas där det går att komma vidare till en anteckningssida. Ingen uppläsningsfunktion finns.
Eldorado på Natur och Kulturs webbplats


Eldorado finns att köpa inläst på ILT Inläsningstjänst.
ILT:s webbplats.
Förslag på matematikläromedel
Här är några förslag på webbaserat matematikläromedel, som innebär att det går att göra egna inställningar i stor utsträckning samt skriva svar eller anteckningar direkt i en dator alternativt på en Ipad. 

Studentlitteratur har serien Favorit matematik och onlineboken Favorit matematik. Boksidorna finns som pdf och där kan eleven skriva sina svar.
I Favorit matematik arbetar alla elever samtidigt med samma lektion. Läraren loggar in på elevens sidor och kan ta del av svaren.
 
Favorit matematik på Studentlitteraturs webbplats


Gleerups Prima matematik 1 är ett heltäckande digitalt läromedel. Förlagen brukar erbjuda provkoder till digitala läromedel, så det finns möjlighet att testa innan ni beställer.

Prima Matematik 1, Gleerups


Besök gärna vår söktjänst Hitta läromedel, där finns ett stort antal digitala läromedel
Hitta läromedel på vår webbplats 


Förslag på appar
På MyScript Calculator kan du skriva med fingret och appen gör uträkningen. MyScript Calculator är en miniräknar-app där du kan skriva dina uträkningar för hand direkt på skärmen, du slipper tänka på siffer- och funktionstangenter. 

Det är lätt att föra in funktioner för komplicerade beräkningar i rätt ordning eftersom man skriver ner på samma sätt som när man skriver ner dem på ett papper. Fördelen är att man slipper leta fram rätt tangent för exempelvis absolut belopp, logaritmer eller exponenter.
MyScript Calculator

Panter Math paper är en app som går att använda utan penna, som fungerar för de lägre åldrarna. Det finns uppdateringar i samma serie för större uträkningar.
Panther Math paper i App store 
Övrigt
I vår webbutik hittar du
Räknerutan som är en programvara för elever som behöver ha ett alternativ till att räkna med papper och penna.
Det är ett rutat räknehäfte på dator där det går att göra matematiska uppställningar direkt på skärmen.  

Publicerat onsdag 8 juni 2022