Jag söker en app för algoritmräkning.

Jag undrar om ni har tips på någon app som kan användas till algoritmräkning (uppställning) till alla 4 räknesätten. Inte för träning utan för att lösa matematiska problem och i vilken eleven kan mata in egna värden.

Svar:

Panter Math Paper är en app där man kan skriva algoritmer direkt på plattan.

Räknerutan är en programvara för elever som vill eller måste ha ett alternativ till att räkna med papper och penna.
Räknerutan körs online i din webbläsare. Det kan köras i FireFox, Edge, Google Chrome, Opera, Safari med flera. Målgruppen är elever i grundskola och grundsärskola som behöver ett alternativ till att arbeta med papper och penna.
Räknerutan

Både i grundskolan, gymnasiet och i högre studier kan det ibland vara bra att ha en snabb tillgång till de olika matematiska tecken som krävs för att till exempel snabbt kunna skriva en ekvation eller liknande. Det kan vara olika mattetecken som t.ex. π (pi), ≈ (ungefär lika med) eller ett ≤ (mindre eller lika med) som man snabbt vill kunna skriva, utan att behöva gå igenom olika menyer och flikar i de ordbehandlingsprogram man använder för att leta sig fram till dessa. Det kan också handla om upphöjda och nersänkta tecken. 
Det finns ett fritt program för att kunna skriva matematiska tecken direkt i dokument. Det heter Mattetecken och går att ladda hem från Oribis webbplats. Detta program är gratis för vem som helst att ladda ner för både Google Docs (under fliken Tillägg > Hämta tillägg) och för PC (som tillägg till MS Word under fliken Oribi). Ladda ner programmet och installera från Oribis hemsida. I både Google Docs och PC-versionen lägger sig programmet som ett fönster bredvid ditt dokument. Välj enkelt, via en inställning, om du vill kunna behålla Mattetecken som aktivt program. Du kan då stega dig fram med piltangenterna och infoga olika tecken med tangentbordet via Enter eller mellanslagstangenten eller om du hellre väljer att låta ordbehandlingsprogrammet och tangentbordet vara aktivt. Vill du byta färg- och forminställningar gör du detta enkelt via inställningsknappen.
Flera  läromedelsförlag har digitala lösningar. Gleerups förlag har exempelvis ett digitalt läromedel som heter Formula. Bitopia AB har webbaserade matematiska uppgifter. Det krävs licens för att använda dem. Stockholms stad har en flerspråkig webbplats för matematik. Där finns övningar, filmer med mera, som kan användas fritt av alla.
Publicerat tisdag 15 september 2020