Jag söker datorprogram och appar för att träna läshastighet.

Jag söker datorprogram och appar för att träna läshastighet.

Svar:

Det finns ett stort utbud av appar för att träna läsning på olika sätt och nivåer. Vi rekommenderar en sökning på Skolappar där det är möjligt att söka appar utifrån olika kriterier. Lämpliga förslag finns också i en sammanställning av specialpedagogiska appar som Skoldatateket i Stockholm har gjort.

Några övningsprogram
Programmet Lexia är mångsidigt och ger möjlighet att träna läsning från många olika utgångspunkter. Programmet finns nu  i en ny, webbaserad version. LäsFlyt är ett annat program som på ett strukturerat sätt tränar olika lässtrategier. I båda programmen är det möjligt att ändra och skapa egna läsövningar. MG-program är väl etablerade träningsprogram i läsning och stavning som nu också finns i en ny version.

Skolappars webbplats

Lexia på Sanoma utbildnings webbplats

LäsFlyt på Softograms webbplats

Om MG-program på MG Läs- och Skriv
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 27 april 2018