Jag skulle vilja veta mer om träning av arbetsminnet.

Jag skulle vilja veta om något bra träningsmaterial för barn med nedsatt arbetsminne. Vi får ofta tillbaka barns utredningar från BUP att barnen har dåligt arbetsminne och ska träna detta. Jag får dock inget svar när jag frågar om något bra program eller annat material som man kan träna detta på. Har ni några tips?

Svar:

Minnet består av flera olika delar. Den del som kallas arbetsminne, har stor betydelse för vår förmåga att klara ämnen som läsning och matematik. Arbetsminnet i sig består av flera delar, och nedsättningar i arbetsminnet kan få olika konsekvenser.

Minnesträning
Det mesta som innebär lite ansträngning av minnet och som innefattar repetition är övning av arbetsminnet. Det kan vara ordlekar, lätta läxor, kortspel eller memory-spel. Att spela instrument eller lära sig sångtexter likaså.
I programmet Minneslek kan eleverna öva, och där finns samtidigt en utvärderingsdel som ger en översiktlig bild.
SICA Smartkids har en mängd olika spel som på olika sätt övar arbetsminne.
Lukimat är en finsk tjänst om grundläggande läsning. Den är även översatt till svenska. Den ger många tips om minnesträning.


Arbetsminne eller korttidsminne
Arbetsminnet är det som vi använder när vi ska hålla en information i huvudet en kort stund, samtidigt som vi ska bearbeta informationen. Det kallas också ibland för korttidsminnet. Arbetsminnet är ett system med begränsad kapacitet. Hos vuxna lagras i genomsnitt sju enheter. Det kan variera med plus eller minus två. Det är färre hos barn, men arbetsminnet utvecklas mycket under de första skolåren. Arbetsminnet ansvarar för en tillfällig lagring av information, som försvinner efter en stund. Professor Ingvar Lundberg beskrev det som en "mental arbetsbänk".

Lagring i långtidsminnet
För att en färdighet som exempelvis att hantera matematiska uppgifter ska bli "automatiserad", behöver den landa i långtidsminnet. Automatiserad färdighet betyder att man inte behöver anstränga sig för att hitta kunskap för att lösa uppgiften, kunskapen finns lagrad. Det är därför som man övar exempelvis multiplikationstabeller, så att kunskapen om talens förhållanden inte ska vara en nyhet varje gång. Långtidsminnet har en nästan obegränsad kapacitet. Ett sätt att flytta över information från korttidsminnet till långtidsminnet är repetition. Andra sätt är att organisera kunskapen i olika mönster. Rim och ramsor kan vara sådana mönster, men också olika typer av bilder.

Barn med nedsatt arbetsminne
Många barn med inlärningssvårigheter har ett nedsatt arbetsminne. Det är så vanligt, att varje skola bör vara utrustad för att ge eleverna tillgång till både minnesträning och minnesstöd. Nedsatt arbetsminne behöver inte betyda att eleven saknar förutsättningar för att lösa problem på höge abstraktionsnivåer. Det logiska tänkandet kan vara helt intakt.
För personer med dyslexi är det de delar i arbetsminnet som hanterar ljud (det fonologiska systemet) som fungerar långsammare.
För personer med adhd eller tourettes syndrom handlar det mer om svårigheter att hejda impulser.

Utvecklas arbetsminnet genom träning?
Det finns vissa studier som tyder på att arbetsminnet kan utvecklas genom träning. Se exempelvis Karin I E Dahlins avhandling (2013) "Minnesträning ger lång effekt".
Professor Torkel Klingberg utvidgar tränings-begreppet och lägger till en viktig faktor, Det är elevernas arbetsvilja, på engelska "grit". Det handlar om att övning lönar sig och att det går att påverka hjärnan och minnesförmågan hos barn. När de själva märker framstegen och får motivation, det är då utveckling kan ske. Läs mer i hans bok "Hjärna, gener och jävlar anamma".

Det är viktigt att man i den pedagogiska planeringen balanserar träning med kompensation (minnesstöd). Annars är risken att träningen tar överhanden, och eleven inte kommer fram till någon problemlösning.

 
Publicerat torsdag 1 oktober 2020