Jag önskar materialtips för att undersöka alfabetiseringsnivå hos äldre elever.

Jag har försökt leta material i Hitta läromedel, men känner att det inte alltid är så lätt att veta exakt vad boken tar upp för övningar, så jag frågar er även här. Vi är ute efter något material som stannar upp lite i detta med att bekanta sig med det svenska alfabetet, befästa fonem-grafemkopplingen och så vidare, och det ska passa lite äldre elever (högstadium, gymnasium) som är nyanlända och som inte har någon skolvana, eller lite skolvana sedan tidigare? Framåt A, Libers A-Ö som skulle kunna passa, men det vore bra att höra om ni har hunnit se över lite bredare vad som finns på denna nivå. Alltså som en tidig läsinlärningsbok, men som känns ok att använda för en äldre elev.

Svar:

Här är några exempel på material som tränar det svenska alfabetet genom att befästa fonem-grafemkopplingen som passar lite äldre elever.

Bli en läsare - med läsinlärning i 7 steg är ett heltäckande läromedel som har fokus på både en väl strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken
och en väl strukturerad avkodningsträning - från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter.
Inlärningen förstärks genom skrivövningarna i skrivmaterialet Skriv 1-Skriv 3 och de sex datorövningarna.. Grundidén är att man tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.
Läromedlet riktar sig framför allt till en äldre målgrupp, från elever på mellanstadiet till vuxna

Det finns en serie som heter Lätt att läsa för vuxna där texten till största delen bygger på ljudenlig stavning. Du hittar serien på Lära förlag.
Lätt att läsa för vuxna, helserie på Lära förlags webbplats

På OrdAf förlag finns ett material som heter Lyssna, läs och uttala. Den är utformad med tanke på ungdomar med annat modersmål, och fokuserar på de svenska språkljuden.

Om du önskar träning via iOS, Android och Windows kanske Skolstil 3 kan vara något. Det är ett skrivprogram med bokstavsljud. När du trycker ned bokstaven på tangentbordet
hörs bokstavsljudet.
Publicerat tisdag 22 februari 2022