Jag har en svår synnedsättning och läser på Yrkeshögskolan, där allt lärmaterial och scheman läggs ut på en digital plattform som inte fungerar med mitt skärmläsningsprogram. Vem ansvarar för att jag ska få texterna tillgängliga?

Jag har en svår synnedsättning och läser på Yrkeshögskolan, där allt lärmaterial och scheman läggs ut på en digital plattform som inte fungerar med mitt skärmläsningsprogram. Vem ansvarar för att jag ska få texterna tillgängliga?

Svar:

Vem som har ansvar för att anpassa innehållet i undervisningen är inte lika tydligt när det gäller eftergymnasial utbildning som när det gäller förskola, grundskola och gymnasium. Det är viktigt att det finns en dialog mellan syncentral, skola och studiestödjare så att ansvarsfördelningen blir tydlig. Du bör därför kräva ett möte där du och dessa olika personer träffas och gör upp en plan för hur du kan få tillgång till det material som du behöver i god tid.

Digitala plattformar kan vara svåra att komma åt med skärmläsare men det här området utvecklas hela tiden. Vi råder dig att ta kontakt med syncentralen för att diskutera vad du kan komma åt med hjälp av skärmläsaren och vad skolan behöver anpassa på annat sätt. Det kan vara att skicka informationen via epost istället för att lägga ut den i plattformen. Lite information om hur just den plattform din skola använder fungerar tillsammans med ditt skärmläsningsprogram finns om du följer länken nedan.


Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams


Myndigheten för tillgängliga medier har en tjänst via Legimus, där du kan få kurslitteratur tillgänglig som inläst material men det kräver en viss framförhållning från skolans sida.

Student - Legimus


Publicerat torsdag 1 januari 1970