Jag behöver förslag på matematikbok.

Jag har börjat arbeta med en liten grupp elever i matematik i åk 4. Två av eleverna har diagnosen lätt utvecklingsstörning och den tredje eleven är nyanländ. De två första har arbetat med Favoritmatematik under lågstadiet och i stort sett följt klassen. Jag behöver tips på läromedel till dessa elever, det behövs mer repetition.

Svar:

Här kommer några förslag. Det går bra att kontakta förlagen och beställa provkoder för att se om det digitala materialet fungerar för eleven eller eleverna. I analoga läromedel, fysiska böcker finns det också möjlighet att ta del av innehållet genom smakprov.
 
BOX/ Läs, tänk och lös, Askunge förlag
BOX/ Läs, tänk och lös är en serie i problemlösning och riktar sig till elever som har svårt att arbeta med matematiska uppgifter i traditionella matematikböcker. Det kan vara elever med lindrig utvecklingsstörning, SVA-elever som har läs- och skrivsvårigheter eller andra elever som har särskilda behov.
Serien består av sju häften och varje häfte innehåller en kontext som är vardagsnära, men ändå intressant och spännande. Texterna är enkla och anpassade efter elevernas läsförmåga och intresse.
BOX/ Läs, tänk och lös på Askunge förlag
 
Plus matematik från Liber
PLUS Matematik har ett enkelt språk. Det viktigaste innehållet för åk 1-3 finns med, men fokus ligger på att träna begrepp och på taluppfattning. Häfte D behandlar alla centrala innehåll i läroplanen och kan till exempel användas för att träna inför nationella prov i årskurs 3.
 
Mattegruvan 1-3 Guldgruvan Grundbok, Gleerups
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för årskurs 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare, Guldgruvan är för årskurs 3.
Grundböckerna är indelade i tio kapitel och utgör basen i materialet. Varje kapitel inleds med en enkel målbeskrivning som berättar för eleverna vad de ska lära sig i kapitlet, en samtalsbild med bekanta miljöer som utgångspunkt för intressanta matematiska samtal samt matteordlistor med förklaringar av de nya begrepp som förekommer i kapitlet. På hemsidan finns dessa matteordlistor översatta till fem språk för gratis utskrift.
Boken finns som e-bok, Daisy ljud hos ILAB (Inläsningstjänst), samt ytterligare tillgängliggjorda versioner hos oss.
Mattegruvan 1-3 Guldgruvan Grundbok på Gleerups webbplats
 
Koll på Matematik 3 A, Sanoma utbildning
Koll på matematik – finns som tryckt bok och onlinebok.
Förlagets beskrivning; vårt nya läromedel i matematik för lågstadiet! Koll på matematik är ett livfullt och inspirerande läromedel som möjliggör en bra och målinriktad matematikundervisning. Läromedlet lyfter fram matematiska begrepp och elevernas lärande stöds genom ett formativt förhållningssätt.


Publicerat tisdag 14 april 2020