I vissa klasser kan 80 % av eleverna inte läsa, vad gör vi?

Vi har alltid elever i lässvårigheter på vårt gymnasium, som får inlästa böcker, Legimus med mera. Men nu har vi hamnat i ett läge där det finns klasser där 80 % av eleverna inte kan läsa en text och vill få allt inläst. Hur ska vi tänka?

Svar:

Det låter nästan otroligt. Att läsa är en mänsklig rättighet, och för att citera professor Ingvar Lundberg: "Det är kriminellt att inte lära barn läsa". Vårt förslag är att ni skaffar er en objektiv bild av situationen genom normerade test. Se över vilka rutiner ni har, och vilka åtgärder ni sätter in. Det är troligt att eleverna är osäkra på den grundläggande läsnivån, och det är inte för sent att öva även i gymnasiet. Detta är en allvarlig situation, eleverna har rätt att lära sig läsa. Kompensation ersätter inte övning.
Publicerat torsdag 1 oktober 2020