I vilken riktning bör man sätta bildstöd för barn?

I vilken riktning bör man sätta bildstöd för barn mellan 3-5 år. Lodrätt eller vågrätt?

Svar:


Riktningen på bildstödet beror dels på syftet med bildstödet men också på det enskilda barnets behov.   

Bildstöd för kommunikation  
Är bildstödet ett hjälpmedel för kommunikation, alltså en form av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) kan bildstödet planeras som ett samtal i vågrätt riktning i läsriktningen. Det är viktigt att välja bilder som stödjer och  stimulerar kommunikationen. Ett kommunikativt bildstöd ska stimulera till olika samtalsämnen och ge stöd för småord för kommentarer. Du kan läsa mer om AKK och rätten till kommunikation på våra sidor om alternativ och kompletterande kommunikation. Bifogar också en länk till våra studiepaket, som du kan ta del av på egen hand. Ett av studiepaketen handlar om AKK.        


Bildstöd för att ge mening och sammanhang
Syftet med bildstöd är ofta att skapa mening och sammanhang under barnets förskoletid. Då ska bildstödet utformas på ett sådant sätt att det verkligen blir ett stöd för att barnet ska förstå vad som ska hända. Utifrån de behov ni urskiljt hos ert barn kan ni utforma ett schema som är antingen lodrätt eller vågrätt. Bildschemat kan bestå av antingen fotografier eller tecknade bilder eller både och. För en del barn kan bilder vara svåra att förstå och då kan man använda ett schema med föremål. Schemat kan användas på olika sätt. Antingen kan barnet ta med sig bilden som en påminnelse, eller så kan den aktuell bilden markeras med till exempel ett gem. Schemat kan visa hela dagen eller delar av dagen, beroende på vilka behov ert barn har.

Publicerat fredag 23 december 2016 Granskat torsdag 26 oktober 2017