I vilken ålder ställs diagnosen dyskalkyli?

I vilken ålder ställs diagnosen dyskalkyli?

Svar:

Danderyds talklinik i Stockholm (som utför många utredningar) gör inga utredningar innan eleven har börjat årskurs 4. Däremot visar sig symptom gällande specifika räknesvårigheter/dyskalkyli oftast i tidigare åldrar.


Fokusrapport dyskalkyli på Stockholms läns landstings webbplats (PDF-dokument)
Publicerat måndag 17 oktober 2016 Granskat tisdag 21 mars 2017