Hur vanligt är det med en kombination av koncentrationssvårigheter och läs och skrivsvårigheter dyslexi?

Hur vanligt är det med en kombination av koncentrationssvårigheter och läs och skrivsvårigheter dyslexi?

Svar:

Det är relativt vanligt med en kombination av läs och skrivsvårigheter dyslexi och koncentrationssvårigheter. Olika undersökningar visar lite olika siffror, men 15 - 35 % av elever med dyslexi har också adhd och 10 - 40 % av elever med adhd har även dyslexi.

Forskning på området
Gränsdragningen är inte alltid lätt. Man kan ta stöd av elevhälsan. Svenska Dyslexiföreningen har en modell för hur elevhälsan kan arbeta med screening och utredning. Den hittar du under Publikationer på deras webbplats.
I föreningens tidskrifter finns även artiklar om samvariation mellan dyslexi och andra funktionsnedsättningar. Dyslexi - myter och realiteter av Ingvar Lundberg är ett exempel. Docent Christer Jacobsons bild och artikel om orsaker till läs- och skrivsvårigheter är också ett stöd när man funderar över orsaker och åtgärder. Jacobson beskriver denna modell i boken Aktuellt om dyslexi. Den finns på vår webbplats. En artikel som också beskriver detta är Dyslexi och komorbiditet av skolpsykiater Mona Näreskog.Publicerat torsdag 4 mars 2021