Hur ska vi motivera en elev med ADD och Asperger i årskurs 7?

Hur ska vi motivera en elev med ADD och Asperger i årskurs 7?

Svar:

Personer inom autismspektrumtillstånd har nedsatta funktionsförmågor bland annat inom områdena organisation, planering, kommunikation, flexibilitet och uppmärksamhet. Svårigheterna gör att eleven kan sakna sammanhangsförståelse, vilket krävs för motivation.

Diagnos och kartläggning
En diagnos är ett stöd för den enskilde och för omgivningen att förstå inom vilka områden svårigheterna och styrkorna finns, men den ger inte mycket information om egenskaper hos den enskilda individen. För att hitta rätt stödåtgärder behöver skolmiljön oftast kartläggas och elevens specifika stödbehov utredas. Det är viktigt att involvera eleven i detta arbete.

En strukturerad skoldag ger stöd
Skolan behöver kompensera eleverna för de nedsatta funktionsförmågorna genom att skapa en strukturerad skoldag där innehållet och förväntningarna på eleven i varje lektion är tydliggjord och där uppgifternas har en tydlig koppling till kunskapskraven. Exakt hur ni ska ge er elev den struktur och det tydliggörandet som hon behöver beror på er kännedom om er elev och dess behov.
Hitta motivation
För att öka den inre motivationen hos eleven kan ett sätt vara att utgå från elevens intresseområde för att få till ett lärande

Fortbildning för arbetslaget
Ett förslag är att arbetslaget eller hela skolan tar del av ”Studiepaketet om NPF” som finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats. Om ni har behov av rådgivning efter det att ni tagit del av studiepaketet är ni välkomna in med en ansökan om specialpedagogiskt stöd.
Studiepaket NPF på vår webbplats

Litteratur:
Ortiz, L., & Sjölund, A. (2015). Motiverande samtal vid autism och adhd. Natur & Kultur Akademisk.
Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A., Reuterswärd, M.(2017). Autism och ADHD i skolan. Natur& Kultur

Kartläggningsmaterial
Aspeflo, U., SEP (Skola Elev Plan) finns att ladda ned som PDF-fil
Sjölund, A., Henriksson, L, (2016) Skolkompassen Gothia fortbildning
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat onsdag 8 november 2017