Hur ska vi hjälpa en pojke som inte kommunicerar med vuxna?

Det gäller en pojke på vår förskola, med ett välutvecklat verbalt språk, men som har slutat kommunicera med vuxna, om det inte är på hans eget initiativ. Han kommunicerar ofta via andra barn, de för hans talan. Han pratar med andra barn och ibland även vuxna i lek.  Hur kan vi hjälpa honom på bästa sätt under dagen på förskolan?

Svar:

Ni skulle kunna börja med att genomföra pedagogisk observation för att se om förändringar sker vid vissa tider under dagen, med viss personal eller under vissa aktiviteter som återkommer.

Gör mer av det som fungerar bra
Den vuxna som har den bästa relationen med barnet bör finnas med som en god förebild och stöd i samspel- lek och kommunikation för att skapa trygghet.
Fokusera på det som fungerar bra och gör mer av detta. Till exempel i lek, arrangera situationer tillsammans med kamrater som barnet trivs med, utgå ifrån barnets intresse och bekräfta barnet i lyckade situationer. Använd barnets namn för att bekräfta och stärka självförtroende och självkänsla. Visa intresse, ställ öppna frågor och utmana exempelvis, Vad spännande Kalle!....., Kalle vad händer nu? Jag undrar hur kojan kommer att ser ut när den blir färdig?

Ni kan behöva kontakta en specialpedagog som ger personalen stöd kring detta.
Frågor att ställa sig:

  • När fungerar det som bäst och kan vi göra på det sättet i fler situationer?
  • Är det något som har inträffat på förskolan som exempel förändringar kring vilka som finns närmast pojken, förändringar i barngruppen eller om det har uppstått förändringar i hemmiljön?
  • Finns det någon misstänkt diagnos som barnet har som kan påverka beteendet?

Om selektiv mutism av Röstkonsulten

Publicerat söndag 8 mars 2020