Hur ska vi hantera fysisk aktivitet för en elev med rörelsehinder?

Vi har en elev i årskurs 6 med lindrigt rörelsehinder samt autism. Hon blir väldigt trött på idrotten, både på grund av övningarna och den höga ljudnivån. Vi önskar förslag på hur vi kan anpassa idrotten så att det fungerar bättre för vår elev.

Svar:

Det bästa är att anpassa den fysiska aktiviteten utifrån elevens förmågor. Anpassningarna ska finnas med redan på planeringsstadiet. Är du osäker på vad du kan kräva rent rörelsemässigt och om det är något du måste undvika är elevens sjukgymnast den som kan svara på dessa frågor. Då eleven också har en autismdiagnos behöver du ha kunskap om på vilket sätt du utifrån detta anpassar i din planering.

Syftet med ämnet idrott och hälsa
Ett av syftena med ämnet Idrott och hälsa är att eleven ska utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Det finns idag forskning som säger att fysisk aktivitet är viktigt och att den påverkar inlärningen. Forskning på området finns att ta del av på Centrum för idrottsforsknings webbplats.

Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
För att skaffa dig mer kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan du ta del av vårt studiepaket NPF.

Se även mer på vår webbplats om anpassad fysisk aktivitet.


Publicerat onsdag 21 april 2021