Hur ska vi få igång läsningen?

Det gäller en pojke i årskurs 3 som inte har kommit igång med läsningen. Vi har jobbat med Bornholmsmaterialet och önskar nu fler metoder, vad kan ni föreslå?

Svar:

Det är av största vikt att pojken lär sig läsa. Alla kan lära sig läsa, oavsett dyslexi, tal- och språkstörning eller adhd. Att läsa är en mänsklig rättighet, och det krävs mer arbete om man har en funktionsnedsättning, inte mindre. Förutsättningarna med en- till enundervisning är ju mycket goda, det finns tid. Alla framtida studier hänger på det.

Metod och motivation
Det gäller att ha en strukturerad metod som tillämpas vänligt men bestämt. Korta sekvenser, variation på samma tema och små belöningar är bra. Gör en liten lista på ord, ta tid på hur lång tid det tog att läsa den. Gör om läsningen fem dagar i sträck, och gör ett litet stapeldiagram som visar hur lästiden kortades ner. Visa att det går framåt, det gör det alltid när man övar!

Variera metoderna. Använd gärna Läsinlärning i 7 steg, som är en mycket strukturerad metod. Växla om med Fonomix eller Wolff Intensive Program (WIP), och komplettera med adekvata Lexia-övningar som knyter an till det aktuella övningsområdet. Sätt upp mål tillsammans med pojken, och bestäm något roligt som kan göras när målet är uppnått.

Läsintresse
Läsning i roliga småböcker, eller att lyssna på en riktigt spännande ljudbok tillsammans kan vara en uppmuntran. För skrivandet rekommenderas programmet Skolstil. Det är också viktigt att han blir van vid alternativa verktyg och hittar de som fungerar för honom. Han kanske kan göra små Power-Point-presentationer med bild och ord när han läst något. Det är roligt!

I vår publikation Arbeta med språkstörning i förskola och skola, finns många tips på hur man kan arbeta. Den kan även föräldrar ta del av, det bästa är ju om hem och skola samarbetar.
Lycka till med detta viktiga arbete!


Publicerat torsdag 27 oktober 2016 Granskat onsdag 25 oktober 2017