Hur ska vi dokumentera extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan?

Kommunen har ett dokumentationssystem där man beskriver extra anpassningar och särskilt stöd. Specialpedagogen anser att även grundsärskolans elevers anpassningar ska dokumenteras i systemet. Man är inte överens på skolan om hur man ska göra, några tycker att skolformen är en extra anpassning i sig. Vad tycker ni på SPSM? Ska de extra anpassningarna dokumenteras? Hur i så fall? Och när övergår det till att bli särskilt stöd?

Svar:

Samma regelverk gäller för båda skolformerna. Detta anges i Skolverkets "Allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram" enligt följande: 

"De här allmänna råden med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan." sid 7.


Publicerat onsdag 17 november 2021