Hur ska vi dokumentera extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan?

Kommunen har ett dokumentationssystem där man beskriver extra anpassningar och särskilt stöd. Specialpedagogen anser att även grundsärskolans elevers anpassningar ska dokumenteras i systemet. Man är inte överens på skolan om hur man ska göra, några tycker att skolformen är en extra anpassning i sig. Vad tycker ni på SPSM? Ska de extra anpassningarna dokumenteras? Hur i så fall? Och när övergår det till att bli särskilt stöd?

Svar:

Samma system ska gälla för båda skolformerna. I inledningen till Skolverkets "Allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram" står följande på sidan 7:

De verksamheter och yrkeskategorier som berörs
De här allmänna råden med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan."


Publicerat tisdag 7 april 2020