Hur ska vi arbeta med en nyanländ elev i årskurs ett?

Vi har en elev på sju år i årskurs ett som har varit i Sverige i drygt två år. Han kommer från Syrien. Har gått på förskola och i förskoleklass. Han har svårigheter med arabiska och kan nästan ingen svenska. Har stora motoriska svårigheter, har nedsatt syn och saknar flera språkljud. Kan varken forma eller spåra figurer eller bokstäver. En utredning är påbörjad. Vad kan vi göra i klassrummet? I nuläget finns ingen assistent. Tips på material och appar tages tacksamt emot.

Svar:

Ni har påbörjat en utredning och det är förstås det som ligger till grunden för det fortsatta arbetet. Vi vill ändå ge några tips inför utredningen. Vi rekommenderar att ni tillsammans med elevhälsan försöker få svar för följande frågor.
  • Vad har eleven för modersmål? I Syrien finns det minoritetsgrupper som talar assyriska eller kurdiska hemma, men skolspråket är arabiska.
  • Vilket språk talas det hemma?
  • Har eleven svårigheter på modersmålet också? Vad säger vårdnadshavarna?
  • Har eleven gått i någon form av skola eller förskola i hemlandet? Det kan vara så att på grund av krig och flykt både internt i landet och i andra länder, eleven knappt har någon skolbakgrund.
  • Är syncentralen involverad? Elevens svårigheter att forma och spåra figurer kan bero på synperceptuella svårigheter.
  • Hur fungerar hörsel och känsel?
  • Finns det, utöver synnedsättningen andra svårigheter? Här menar vi PTSD eller liknande på grund av kriget.
Kartläggningen rekommenderas att ske av en specialpedagog och modersmålslärare/studiehandledare. Det sista för att hjälpa kartläggaren med svar på frågorna om eleven bakgrund.

Er fråga gäller vad ni kan göra nu, i avvaktan på utredningarna. Hur som helst bör eleven snarast erbjudas extra anpassningar, och vid behov särskilt stöd. Likaså studiehandledning på modersmålet. Studiehandledningen hjälper till att lära eleven de ord han har på modersmålet, på de svenska motsvarigheterna. Detta sätt hjälper eleven att komma igång lättare.
När det gäller appar finns Språkutvecklarnas hemsida. Här kan det finnas appar som passar.
Språkutvecklarnas webbplats

Pappas appar är en sammanställning över pedagogiska appar.
Pappas appar, filtrerat på modersmål

I vår söktjänst Hitta läromedel, kan ni söka olika typer av läromedel med hjälp av kriterier.
Hitta läromedel på vår webbplats

Se också vårt nya stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever.
Särskilt stöd till nyanlända elever

Ni är även välkomna att skicka in en förfrågan om specialpedagogiskt stöd, när ni har bilden lite mer klar. Då får ni kontakt med en rådgivare och kan diskutera frågan mer ingående. Det gör ni via vår hemsida.
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd

 

Publicerat torsdag 11 oktober 2018