Hur ska vi arbeta med en elev som har matematiksvårigheter?

Vi har en elev på högstadiet med mycket stora svårigheter i matematik. Hen glömmer lätt, och det som hen kunde den ena dagen finns inte kvar nästa dag. Detta gäller även inom den grundläggande taluppfattningen. Hur ska vi arbeta? Hur mycket kan man bortse från i bedömningen?

Svar:

Det är svårt att säga generellt hur mycket man kan bortse ifrån med hjälp av undantagsbestämmelsen. Det som är bra är att ni redan nu tänker på hur bedömningen ska gå till. Bedömningen grundar sig ju på undervisningen. Läs mer om undantagsbestämmelsen på Skolverkets hemsida

Några webbresurser som kan vara till hjälp
På våra sidor om matematik finns en hel del goda råd för undervisning i matematik. Se gärna föreläsningen på UR, med Görel Sterner. Hon förespråkar intensivmatte under en period. Men intensivträning kan man ge möjligheter att befästa grundläggande matematiska begrepp med hjälp av tio-kamrater, tallinje och positionsplatta.


Publicerat torsdag 29 oktober 2020