Hur ska vi arbeta med en flicka som har matematiksvårigheter?

Vi har en flicka på högstadiet med mycket stora svårigheter i matematik. Hon glömmer lätt, och det som hon kunde den ena dagen finns inte kvar nästa dag. Detta gäller även inom den grundläggande taluppfattningen. Hur ska vi arbeta? Hur mycket kan man bortse från i bedömningen?

Svar:

Det är svårt att säga generellt hur mycket man kan bortse ifrån med hjälp av undantagsbestämmelsen. Det som är bra är att ni redan nu tänker på hur bedömningen ska gå till. Bedömningen grundar sig ju på undervisningen.
På våra sidor om matematik finns en hel del goda råd för undervisning i matematik. Se gärna föreläsningen på UR, med Görel Sterner. Hon förespråkar intensivmatte under en period. Vi tror att det ändå är viktigt att försöka ge en ytterligare möjlighet att befästa grundläggande matematiska begrepp med hjälp av tio-kamrater, tallinje och positionsplatta.

Konkret och laborativt material är det som gäller. SICA/Smartkids har en uppsjö av laborativt material. Det är viktigt att variera övandet. Numicon är ett annat material som vi förordar.
Publicerat fredag 25 augusti 2017