Hur ska vi arbeta i matematik i åk 4 med en elev med stora minnessvårigheter?

Vi har en elev i åk 4 som har stora svårigheter i matematik. Han har fått flertalet insatser från elevstödet, där vi främst har repeterat med hjälp av konkret material för att bland annat befästa en inre tallinje. När eleven deltar i en genomgång och får individuell instruktion om vad som skall göras, klarar han oftast den angivna uppgiften, men till nästa tillfälle är allt borta. Han befäster inte kunskapen. Vad kan vi tänka på? Konkreta tips? Tester?

Svar:

Vi uppfattar det som att eleven med rätt stöd kan förstå och hantera talbegrepp och tallinje, och med konkret minnesstöd förstår och hanterar matematiska problem. 

Minnesproblematik och minnesstöd
När elevens svårigheter till stor del handlar om minnesproblematik, är det viktigt att försöka hitta en form för minnesstöd som fungerar. Det kan handla om varianter av lathundar samlade i en minnesbank som eleven själv har varit delaktig i att utforma och som eleven kan ta hjälp av för att klara en matematikuppgift. Minnesbanken kan utformas på olika sätt, digitalt eller i pappersformat. 

Ann-Louise Ljungblad har i sin bok "Matteverktyg" på förlaget Studentlitteratur, 50 olika matematiska bilder som hjälper eleverna att minnas sina egna inre bilder, men bilderna kan också fungera som en minnesbank.
Ljungblad, A-L. (2012). Matteverktyg. Studentlitteratur AB.

 

I den pedagogiska planeringen kan även stöd med hjälp av filmade förklaringar av enskilda matematiska moment ha stor betydelse som ett stöd för eleven att kunna repetera och förbereda sig. Utforska gärna materialet på Matteboken.se

 

Mer information

En filmad föreläsning av Görel Sterner från konferensen Matematik i kubik, En lärare + en elev = Intensivmatte, från Ur Samtiden 

 

Ta också del av texter och vidare länkar om matematiksvårigheter på våra sidor.
Om matematiksvårigheter på vår webbplats

Ytterligare fördjupning hittar du i SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter.


Publicerat torsdag 19 maj 2022