Hur ska vi arbeta i matematik i åk 4 med en elev med stora minnessvårigheter?

Vi har en elev i åk 4 som har stora svårigheter i matematik. Han har fått flertalet insatser från elevstödet, där vi främst har repeterat med hjälp av konkret material för att bland annat befästa en inre tallinje. När eleven deltar i en genomgång och får individuell instruktion om vad som skall göras, klarar han oftast den angivna uppgiften, men till nästa tillfälle är allt borta. Han befäster inte kunskapen. Vad kan vi tänka på? Konkreta tips? Tester?

Svar:

Förstår vi er rätt kan eleven när han får stöd förstå talbegrepp och tallinje och kan också med konkret stöd förstå och hantera matematisk problem. 

Minnesproblematik och minnesstöd
När elevens svårigheter till stor del handlar om minnesproblematik, är det viktigt att försöka hitta en form för minnnesstöd som fungerar. Det kan handla om varianter av lathundar samlade i en form av minnesbank som eleven kan återkomma till för att komma på banan för att klara en matematikuppgift. Minnesbanken kan också utformas på olika sätt, digitalt i en lärplatta eller i pappersformat. Ann-Louise Ljungblad har i sin bok "Matteverktyg" på förlaget Studentlitteratur, 50 olika matematiska bilder som hjälper eleverna att sina egna inre bilder och också kan fungera som en minnesbank.
Ljungblad, A-L. (2012). Matteverktyg. Studentlitteratur AB.

Mer information
UR Samtiden har en filmad föreläsning av Görel Sterner från konferensen Matematik i kubik, "En lärare + en elev = Intensivmatte".

Ta också del av texter och vidare länkar om matematiksvårigheter på våra sidor.
Om matematiksvårigheter på vår webbplats
Publicerat torsdag 3 januari 2019