Hur ska man tänka när man ska välja AKK, bilder eller tecken?

Bilder eller tecken? Hur ska man tänka när man ska välja AKK? Jag tycker att tecken är praktiskt eftersom man alltid kan ha dem med sig. Hur och när ska man bedöma vad som ska väljas? Finns det någon ny forskning som visar att bilder är bättre än tecken? Om en elev tidigare använt tecken som stöd och rekommenderats att använda bilder istället vad kan det bero på?

Svar:

De flesta som använder AKK kan behöva olika kommunikationssätt som kompletterar varandra vilket kallas multimodal kommunikation. De multimodala AKK-insatserna förefaller var de som ger bäst och snabbast utveckling hos barnet.

Det betyder att vi inte ska bestämma om till exempel manuella tecken, grafiska symboler eller talande hjälpmedel fungerar bäst. I stället ska vi ge personen möjlighet att kombinera de olika AKK-sätten på bästa sätt, i olika situationer och i samspel med olika personer. Forskare inom AKK-området förespråkar multimodala AKK-insatser där man kombinerar olika AKK-sätt och hjälpmedel på ett kompletterande sätt.

Lär mer om evidens kring kommunikationsintervention på Föreningen Sveriges Habiliteringschefers sidor. 
Tidiga kommunikations- och språkinsatserPublicerat torsdag 16 juni 2016 Granskat måndag 26 juni 2017