Hur ska man tänka när man ska välja AKK, bilder eller tecken?

Jag tycker att tecken är praktiskt eftersom man alltid kan ha dem med sig. Hur och när ska man bedöma vad som ska väljas? Finns det någon ny forskning som visar att bilder är bättre än tecken? Om en elev tidigare använt tecken som stöd och rekommenderats att använda bilder istället vad kan det bero på?

Svar:

De flesta som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) kan behöva olika kommunikationssätt som kompletterar varandra vilket kallas multimodal kommunikation.
Varför multimodala insatser?
De multimodala AKK-insatserna förefaller var de som ger bäst och snabbast utveckling hos barnet. Forskare inom AKK-området förespråkar multimodala AKK-insatser där man kombinerar olika AKK-sätt och hjälpmedel på ett kompletterande sätt. Det innebär att vi ska erbjuda barnet möjlighet till kommunikation med flera uttryckssätt. Omgivningens roll blir att agera modeller för kommunikationen, dvs. visa på och använda de olika uttryckssätten inom AKK.

Läs mer
Lär mer om evidens kring kommunikationsintervention på Föreningen Sveriges Habiliteringschefers sidor.

Publicerat torsdag 6 maj 2021