Hur ska man tänka kring arbetet med automatisering i matematik?

Hur ska man tänka kring arbetet med automatisering av "tiokompisar", multiplikationstabeller och så vidare med elever som har stora svårigheter med detta? Ska man lägga tid på det eller är det så att man istället ska lära eleven att använda hjälpmedel, så som miniräknare? Jag tänker på elever i åk 2-3, där man misstänker bland annat dyslexi.

Svar:

Det är alltid en balansgång att göra en avvägning mellan övning och kompensation. Att öva "in absurdum", fastän övningen inte ger resultat är inte meningsfullt eftersom det leder till misslyckande. Ett bättre sätt är att arbeta med intensivmatte, att öva i perioder och återkomma till övningsområden flera gånger. Det som inte går bra en termin, kan ha andra förutsättningar att lyckas nästa gång, då det finns ett igenkännande hos eleverna. För elever med specifika svårigheter att befästa talfakta, kan användandet av hjälpmedel som miniräknare vara en framgångsfaktor. Viktigt är dock att en sådan typ av anpassning noggrant följs upp och utvärderas.

Gör en kartläggning
Det är viktigt att göra en kartläggning av elevernas förmågor och kunskap, som grund för planering av undervisningen. De kunskaper som du nämner är viktiga för den framtida matematikutvecklingen, och det är väl värt att försöka variera övningen, och återkomma till den vid olika tillfällen, men på ett sätt som inte tröttar ut eleverna och får dem att tappa intresset.

Stöd och information på webben
Vi förslår att du läser våra sidor om matematik respektive matematiksvårigheter. Där kan du få många nya uppslag till arbetet, och kunskap om ämnets olika aspekter. Där finns också beskrivningar av olika kartläggningsmaterial.
våra sidor om matematik


Titta också på en föreläsning med Görel Sterner. Den tar upp hur man kan lägga upp ett arbete med intensivmatte.
föreläsningen från Utbildningsradion med Görel Sterner

I en skola utanför Lund har man genomfört ett projekt som handlar om digitalt lärande i matematik för yngre elever.
Matematik för den digitala generationen på Nationellt centrum för matematikutbildnings webbplats.

Det ligger många filmer på Youtube som visar hur ni kan träna 10 kompisar på olika sätt
Publicerat torsdag 10 oktober 2019