Hur ska man tänka kring arbetet med automatisering i matematik?

Hur ska man tänka kring arbetet med automatisering av "tiokompisar", multiplikationstabeller och så vidare med elever som har stora svårigheter med detta? Ska man lägga tid på det eller är det så att man istället ska lära eleven att använda hjälpmedel, så som miniräknare? Jag tänker på elever i åk 2-3, där man misstänker bland annat dyslexi.

Svar:

Det är alltid en balansgång att göra en avvägning mellan övning och kompensation. Att öva "in absurdum", fastän övningen inte ger resultat är inte meningsfullt eftersom det leder till misslyckande. Ett bättre sätt är att arbeta med intensivmatte, att öva i perioder helst utöver lektionstid och återkomma till övningsområden flera gånger. För elever med specifika svårigheter att befästa talfakta, kan användandet av hjälpmedel som miniräknare vara en framgångsfaktor. Viktigt är dock att en sådan typ av anpassning noggrant följs upp och utvärderas.

 

Ta del av SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter
stödmaterialet får du guidning i planering, utformning och anpassningar av undervisningen.

 

Exempel på material att använda vid arbete med Intensivmatte:

https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/intensivtraning-i-matematik-intensivtraning-i-matematik-ak-1-3/

 

Olsson, I. & Sterner, G. Intensivträning i matematik åk 4-6. Natur och Kultur
NCM Intensivundervisning i matematik


Publicerat torsdag 19 maj 2022