Hur ska man förhålla sig till talsvårigheter och engelska?

Hur ska man förhålla sig till talsvårigheter och engelska?

Svar:

Eftersom alla exponeras så mycket för engelska och det är vårt "andraspråk" avråder man oftast från att ta bort det ämnet helt. Vanligtvis är eleverna också mycket motiverade att lära sig engelska. Är det just uttalet som är svårt kan man istället lägga fokus på förståelse. 

Material för undervisningen
Hitta läromedel är en söktjänst för läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang. Här kan du bland annat hitta läromedel för elever med olika behov och jämföra läromedel ur tillgänglighetsperspektiv. Filtrera din sökning under Ämne: engelska.

I boken Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter (2016), vill författaren Susanne af Sandeberg, ge inspiration till engelskundervisningen. Det finns många sätt att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter och boken belyser olika framgångsfaktorer.

Ett annat material är Malin Holmbergs HELP som gör det möjligt för elever med dyslexi att läsa och stava på engelska. Detta material finns att köpa hos Lära förlag.

Dyslexiförlaget Fallerej  ger ut materialet A Quarter A Day, Läs som det låter - metoden.  [ lajk itt saonds ] När den fonetiska skriften inte är något alternativ. Den ljudenliga modellen ger eleven ett stöd för minnet och en chans att direkt kunna läsa ord och meningar på engelska.

Publicerat fredag 10 juni 2022