Hur ska jag planera undervisningen i engelska för en elev med hörselnedsättning?

Hur ska jag planera undervisningen i engelska för en elev med hörselnedsättning?

Svar:

Det är viktigt att så mycket som möjligt arbeta med visuell förstärkning. Kompensera med skrift och bild. Det är bra om eleven kan se texten samtidigt som hen lyssnar. Det fonologiska alfabetet är också till hjälp för många elever eftersom de då kan se/läsa hur orden uttalas. 
Många elever med hörselnedsättning och CI har god hjälp av att bygga upp ett rikt ordförråd för att på så sätt få grepp om innehåll trots vissa hörselförluster.
Det är också viktigt att arbeta med förförståelse och ge eleven extra tid på grund av att lyssnandesituationerna oftast tar mycket energi, speciellt när det handlar om främmande språk. Vill du läsa mer finns en intervjustudie från Högskolan i  Dalarna som handlar om engelskaundervisning i klasser där flera elever har hörselnedsättning. 

Appar kring ämnen och åldrar på Skolappars webbplats

Appar med möjligheter på Skoldatatatekens webbplats

Råd till pedagoger på Hörselbokens webbplats

Rapport om Engelskaundervisning i klasser där en eller flera elever har en hörselnedsättning på Diva portalen
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 18 januari 2017
Tillbaka till toppen