Hur ska jag möblera i klassrummet när jag har två elever med hörselnedsättning?

Hur ska jag möblera i klassrummet när jag har två elever med hörselnedsättning?

Svar:

Börja med att fråga eleverna
Prata med var och en av eleverna och lyssna in vad som är viktigt för dem, så att de blir delaktiga.

Eleven behöver kunna se den som talar
En elev med hörselnedsättning har stort behov av att se den som talar. För en del elever kan det också vara viktigt att ha det öra man hör bäst på vänd mot kamraterna. Tänk också på att eleverna helst ska ha dagsljuset i ryggen för att inte bli bländade.

Olika klassrumsmöbleringar
Hur ni möblerar klassrummet beror på hur det är utformat. Kan eleverna sitta på rad efter varandra eller i grupper? I en del klasser placeras elever med hörselnedsättning längst ut vid väggen. De kan då lättare vända sig om för att se kamrater som talar. Ni kan behöva prova lite olika möbleringar för att hitta det bästa för eleverna.

Mer information och pedagogisk tips kan ni hitta på vår webbplats.
 
Stödmaterial Hörselnedsättning SPSM webb
Publicerat måndag 24 maj 2021