Hur ska jag möblera i klassrummet när jag har två elever med hörselnedsättning?

Hur ska jag möblera i klassrummet när jag har två elever med hörselnedsättning?

Svar:

För att skapa bra möjlighet för avläsning är det viktiga att försöka hitta en lösning där eleverna kan att se sina kamrater.

Eleven behöver kunna se den som talar
En elev med hörselnedsättning har stort behov av att se den som talar. För en del elever kan det också vara viktigt att ha det öra man hör bäst på vänd mot kamraterna. Tänk också på att eleverna helst ska ha dagsljuset i ryggen för att inte bli bländade.

Olika klassrumsmöbleringar
Hur ni möblerar klassrummet beror på hur det är utformat. Kan eleverna sitta på rad efter varandra eller i grupper? I en del klasser placeras elever med hörselnedsättning längst ut vid väggen. De kan då lättare vända sig om för att se kamrater som talar. Ni kan behöva prova lite olika möbleringar för att hitta det bästa för eleverna.

Mer information och pedagogisk tips kan ni hitta på vår webbplats.
 
Stödmaterial Hörselnedsättning SPSM webb
Publicerat måndag 30 maj 2016 Granskat torsdag 24 november 2016