Hur ska ett åtgärdsprogram se ut på förskolan?

Hur ska ett åtgärdsprogram se ut på förskolan?

Svar:

Det finns inget krav på att upprätta åtgärdsprogram i förskolan. Förskolan ska se till att alla barn får det särskilda stöd som deras speciella behov kräver.           
Publicerat torsdag 12 maj 2016