Hur mycket tid kan behövas för en specialpedagog på gymnasiet?

Jag jobbar på en gymnasieskola med ca 450 elever. Kan ni säga hur mycket tid det i genomsnitt kan behövas för en specialpedagog? Finns det någon generell arbetsbeskrivning för en specialpedagog?

Svar:

Svaret beror till viss del på vilka stödbehov skolans elever har och vilken funktion specialpedagogen ska ha. Det beror också på skolans organisation och elevhälsa.

Styrdokumenten är inte tydliga på den här punkten, eftersom man anger att det ska finnas tillgång till specialpedagogisk kompetens, men inte i vilken omfattning. Lärare anger ofta att det saknas specialpedagoger i tillräcklig omfattning.

Egentligen anger skollagen endast att det ska "finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses". (2 kap. 25 § skollagen) Lagen anger alltså inte att det måste finnas utbildade specialpedagoger eller speciallärare.

Regeringen har uppmärksammat problemet och genomför nu satsningar för att få fler att utbilda sig till specialpedagoger.
På Skolverkets webbplats finns en del skrivet som kan ge vägledning i vad specialpedagogiken ska åstadkomma.

Det vi kan se i praktiken och när det fungerar bra, är när elevhälsa har en god översikt över de olika behoven hos eleverna på skolan.Publicerat måndag 17 januari 2022