Hur möter vi ett barn med autism i förskolan?

Hur möter vi ett barn med autism i förskolan?

Svar:

Det finns många sätt att fortbilda sig i området autism. Här kommer några förslag.

På vår webbplats finns ett studiepaket som är upplagt så att man kan fortbilda sig i grupp i frågor om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogik.
Vill man snabbt få lite kunskap om autismspektrum så har Socialstyrelsen gett ut en bra skrift, Barn som tänker annorlunda.
På Utbildningsradion (UR) samtiden, finns en föreläsning av Ulrika Aspeflo, Barn som väcker funderingar.

Vi har även ett stödmaterial som handlar om att kartlägga den egna pedagogiska miljön ur ett tillgänglighetsperspektiv.
För fördjupad rådgivning kan man ansöka om specialpedagogiskt stöd via vårt förfrågansformulär.

I alla möten är det viktigt att utgå från att varje barn är unikt och att pedagogerna alltid måste kartlägga miljön, vad som skapar svårigheter, vad som fungerar väl och vilket förhållningssätt som är framgångsrikt.
Litteratur:
Dillner, M & Löfgren, A. (2013). Rätt att leka. Pavus utbildning.
Henrikson, L & Sjölund, A. (2015). Förskolekompassen : för dig som möter barn som har svårt att navigera . Gothia fortbildning.

Bilagor till Förskolekompassen på Gothias fortbildning
Publicerat torsdag 23 juni 2016