Hur möter vi ett barn med autism i förskolan?

Hur möter vi ett barn med autism i förskolan?

Svar:

I alla möten är det viktigt att utgå från att varje barn är unikt och att pedagogerna alltid måste kartlägga miljön, vad som skapar svårigheter, vad som fungerar väl och vilket förhållningssätt som är framgångsrikt.
Stödmaterial och föreläsningar
På vår webbplats finns ett studiepaket som är upplagt så att man kan fortbilda sig i grupp i frågor om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogik. Även ett stödmaterial för förskolan hittar ni hos oss. Vill man få mer kunskap om autismspektrum så har Socialstyrelsen gett ut en skrift, Barn som tänker annorlunda. På Utbildningsradion (UR) samtiden, finns en föreläsning av Ulrika Aspeflo, Barn som väcker funderingar. Vi har även ett stödmaterial som handlar om att kartlägga den egna pedagogiska miljön ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Litteratur:
Conn, C. (2018). Lek och vänskap - Inkluderande pedagogik för barn med autism. Studentlitteratur
Dillner, M & Löfgren, A. (2013). Rätt att leka. Pavus utbildning.
Edfelt, D., Sjölund, A., Jahn, C., Reuterswärd, M. (2019). Tydliggörande pedagogik i förskolan. Natur och kultur.
Henrikson, L & Sjölund, A. (2015). Förskolekompassen: för dig som möter barn som har svårt att navigera. Gothia fortbildning.
Carlsson Kendall, G. (2020). Svårigheter med socialt samspel. Kan det vara autism? Natur och Kultur. 


Publicerat tisdag 7 juni 2022